Technologia żywności

Start > Technologia żywności

Technologia żywności

Zakres:

  1. Inżynieria żywności (charakterystyka materiału, proces technologiczny, maszyny i urządzenia).
  2. Aktywność wody w żywności (surowce, produkty, procesy przetwarzania, przechowywanie).
  3. Przemiany fazowe w żywności I i II rodzaju (zamrażanie, topnienie, parowanie, skraplanie, krystalizacja, sublimacja, przemiana szklista).
  4. Zamrażanie żywności (proces, urządzenia, przechowywanie).
  5. Suszenie żywności (proces, urządzenia, przechowywanie).