ISO 9001

Start > Systemy Jakości > ISO 9001

ISO 9001

Normy serii ISO 9000 stanowią podstawę do opracowania systemów zarządzania i sterowania jakością. Nie są szczególnie skierowane na bezpieczeństwo, ale na szeroko pojętą jakość. Przyjęcie i wprowadzenie jednego z modeli ISO wiąże się ze zdefiniowaniem i wdrożeniem przez zakład swoich własnych standardów jakościowych oraz zapewnieniem stałej i pełnej ich powtarzalności.

Norma ISO 9001:2008 ukierunkowana jest na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary.

Wymagania oparte są na 8 zasadach zarządzania jakością:

Norma ISO 9001:2008 może być stosowana przez każdą organizację, bez względu na jej wielkość i profil produkcji lub usług, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.

Oferujemy: