GLOBALG.A.P. IFA

Start > GLOBALG.A.P. > GLOBALG.A.P. IFA

GLOBALG.A.P. IFA
IFA (Integrated Farm Assurance – Zapewnienie Jakości i Bezpieczeństwa w Gospodarstwie)

Norma opisująca szczegółowe wymagania dobrej praktyki rolniczej (ang. GAP – Good Agricultural Practice), przeznaczona dla producentów rolnych, zajmujących się produkcją roślinną, zwierzęcą oraz akwakulturą. Wymagania normy oparte są na europejskim i krajowym prawie dotyczącym bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska; ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, a także dobrostanu zwierząt. GLOBALG.A.P. oferuje 40 różnych standardów i programów dla producentów rolnych.

Możliwości certyfikacji GLOBALG.A.P.:
Opcja 1 – indywidualny producent (gospodarstwo lub firma) jest właścicielem certyfikatu
Opcja 2 – Grupa producentów (gospodarstw i / lub firm) jest właścicielem certyfikatu (producenci należący do Grupy są wymienieni w aneksie do certyfikatu)

Struktura Standardu GLOBALG.A.P. IFA

Standard IFA ma strukturę modułową. W zależności od rodzaju produkcji należy wdrożyć wymagania zawarte w określonych modułach np.:

Szczegółowe informacje na temat standardu GLOBALG.A.P. oraz dokumenty normatywne można znaleźć na stronie: www.globalgap.org

W języku polskim dostępne są dokumenty dla produkcji owoców i warzyw:  https://www.globalgap.org/uk_en/documents/#fq=gg.subscope:(%22fruit%22)&fq=con_locales:(%22pl%22)&fq=gg.document.type:(%22checklist%22+OR+%22regulations%22+OR+%22cpacc%22)&fq=gg.standard.gg:(%22ifa5%22)

Oferujemy:

Nasi Klienci otrzymują pełną dokumentację oraz wytyczne dotyczące wprowadzenia koniecznych zmian organizacyjnych i inwestycyjnych. Dokumentacja jest aktualizowana każdorazowo przy zmianie wymagań standardu.