GLOBALG.A.P. IFA

Start > GLOBALG.A.P. > GLOBALG.A.P. IFA

GLOBALG.A.P. IFA

IFA (Integrated Farm Assurance – Zapewnienie Jakości i Bezpieczeństwa w Gospodarstwie)

Norma opisująca szczegółowe wymagania dobrej praktyki rolniczej (ang. GAP – Good Agricultural Practice), przeznaczona dla producentów rolnych, zajmujących się produkcją roślinną, zwierzęcą oraz akwakulturą. Wymagania normy oparte są na europejskim i krajowym prawie dotyczącym bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska; ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, a także dobrostanu zwierząt. GLOBALG.A.P. oferuje 40 różnych standardów i programów dla producentów rolnych.

Możliwości certyfikacji GLOBALG.A.P.:

Opcja 1 – indywidualny producent rolny (gospodarstwo lub firma) jest właścicielem certyfikatu
Opcja 2 – Grupa producentów (gospodarstw i / lub firm) jest właścicielem certyfikatu (producenci należący do Grupy są wymienieni w aneksie do certyfikatu)

Struktura Standardu GLOBALG.A.P. IFA

Standard IFA ma strukturę modułową. W zależności od rodzaju produkcji należy wdrożyć wymagania zawarte w określonych modułach np.:

1 lipca 2017 opublikowano wersję 5.1 standardu GLOBALG.A.P. IFA, która jest obowiązkowa od 1 listopada 2017 – Centrum HACCP zaprasza na szkolenia

Szczegółowe informacje na temat standardu GLOBALG.A.P. oraz dokumenty normatywne można znaleźć na stronie: www.globalgap.org

W języku polskim dostępne są dokumenty dla produkcji owoców i warzyw:  http://www.globalgap.org

Oferujemy:

Eksperci Centrum HACCP mają wieloletnie (od 2004 roku) doświadczenie w zakresie wdrażania standardu GLOBALG.A.P. i wspierają producentów w skutecznym przygotowaniu do certyfikacji. Klienci otrzymują pełną dokumentację oraz wytyczne dotyczące wprowadzenia koniecznych zmian organizacyjnych i inwestycyjnych. Dokumentacja jest aktualizowana każdorazowo przy zmianie wymagań standardu.