Doradztwo

Start > Oferta > Doradztwo

Doradztwo

Oferujemy:

Kompleksową pomoc we wdrażaniu systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, łącznie z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji,
w tym
:

Kompleksową pomoc we wdrażaniu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, łącznie z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, w tym:

Kompleksową pomoc  doradczą z zakresu technologii i przechowywania żywności