BRC

BRC

Global Standard for Food Safety (Globalna Norma Bezpieczeństwa Żywności)

Konsorcjum brytyjskich detalistów (British Retail Consortium) opracowało w latach 90’ tych ten standard bezpieczeństwa i jakości żywności w celu bardziej skutecznej oceny swoich dostawców. BRC stanowi normę handlową, która obejmuje wymagania dla producentów żywności, dostarczających swoje produkty do angielskich sieci handlowych, głównie Tesco.

Czego wymaga się od producentów?

Obecnie obowiązuje wersja 7 standardu, która została wydana w styczniu 2015 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.brcglobalstandards.com

Oferujemy:

Pomoc w przygotowaniu do certyfikacji oraz utrzymaniu i aktualizacji systemu, w tym: