GLOBALG.A.P. GRASP

Start > GLOBALG.A.P. > GLOBALG.A.P. GRASP

GLOBALG.A.P. GRASP

GRASP (RISK ASSESSMENT ON SOCIAL PRACTICE – Ocena Ryzyka dotycząca praktyk społecznych).

Dobrowolny moduł dodatkowy, który może być oceniany tylko łącznie ze standardem GLOBALG.A.P. IFA dla Opcji 1 lub Opcji 2.

Ma zastosowanie do produkcji, nie stosuje się w CoC (Łańcuch kontroli nad produktem).

GRASP ocenia szczegółowo aspekty ochrony zdrowia, bezpieczeństwa pracy i jakości życia pracowników. Zaprojektowany, aby uzupełnić standard GLOBALG.A.P. oraz pomóc producentom ustanowić dobry system zarządzania aspektami socjalnymi gospodarstwie i chronić jeden z najważniejszych zasobów – ludzi.
GRASP stanowi bardzo istotny etap rozwoju standardu i świadczy o wysokim poziomie organizacji. Współtworzy dobry system zarządzania ludźmi (HR)

Cele:

GRASP ocenia warunki pracy w oparciu o przepisy prawa pracy, obowiązujące w danym kraju i w oparciu o Międzynarodową Organizację Pracy.

GRASP jest gwarancją dobrego traktowania i rzetelnego wynagradzania zatrudnionych pracowników. Ocena jest publikowana jako informacja powszechnie dostępna.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.globalgap.org/

Oferujemy: