IFS Food

Start > Systemy Jakości > IFS Food

IFS Food

Standard do audytowania jakości i bezpieczeństwa żywności dedykowany dla firm zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności.

Standard powstał na bazie normy ISO 9001 i wdraża dodatkowo wymagania prawne, zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej, analizę zagrożeń zgodnie z systemem HACCP, jak również przepisy Unii Europejskiej w zakresie postępowania z substancjami alergennymi oraz organizmami genetycznie zmodyfikowanymi.

Cele opracowania standardu IFS Food

Korzyści z posiadania certyfikatu IFS Food

Obecnie obowiązuje 6.1 wersja standardu, która została wydana w listopadzie 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.ifs-certification.com

Oferujemy:

Pomoc w przygotowaniu do certyfikacji oraz utrzymaniu i aktualizacji systemu, w tym: