FAMI-QS

Start > Systemy Jakości > FAMI-QS

FAMI-QS

European Code of Practice for Feed Additive and Premixture Operators (Europejski Kodeks Praktyki dla Operatorów działających w zakresie Dodatków Paszowych i Premiksów)

System certyfikacji opracowany dla operatorów działających w zakresie produkcji i obrotu dodatkami paszowymi i premiksami.

W ramach systemu opracowano Kodeks dobrej praktyki, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dodatków paszowych i premiksów oraz ograniczenie ryzyka pojawiania sie zafałszowanych dodatków w łańcuchu paszowym.

Wymagania standardu

Kodeks opiera się na zasadach systemu HACCP, wymaganiach norm ISO oraz uwzględnia przepisy prawa paszowego w zakresie dodatków do pasz.

Oprócz Kodeksu FAMI-QS opracowano wytyczne do wdrażania jego postanowień, które mają ułatwić producentom przygotowanie do certyfikacji. Wytyczne dotyczą wdrożenia HACCP (z przykładami oceny ryzyka w zależności od pochodzenia i sposobu produkcji składników paszowych), zagrożeń biologicznych, transportu, homogeniczności, przeniesienia, pobierania próbek oraz wycofania próbek i zarządzania sytuacjami kryzysowymi.

Wszystkie dokumenty przydatne przy wdrażaniu wymagań dostępne są na stronie: www.fami-qs.org

Oferujemy:

Pomoc w przygotowaniu do certyfikacji oraz utrzymaniu i aktualizacji systemu, w tym: