Ryzyko zawodowe

Start > BHP > Ryzyko zawodowe

Ocena Ryzyka Zawodowego – wymóg czy zysk dla firmy?

 

Czym jest Ryzyko zawodowe większość pracodawców i pracowników wie ale czy zdaje sobie sprawę ile korzyści może otrzymać poprzez właściwe przygotowanie i weryfikowanie oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy w swojej firmie?

Właściwie przeprowadzona ocena ryzyka wskaże właścicielowi i kadrze zarządzającej wszystkie słabe i silne punkty związane z konkretnym stanowiskiem pracy, pozwoli wprowadzić zmiany redukujące wypadki ( koszty nieobecności, zastępstwa, rehabilitacji, zniszczenia mienia, odszkodowań, utracone dochody),  poprawę wydajności i ergonomii.

Ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzić zawsze gdy:

Celem oceny ryzyka zawodowego jest stwierdzenie:

Oferujemy:


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)
Polska Norma PN- N-18002:2011 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm.)