O nas

Start > O nas

Centrum HACCP

Centrum HACCP Doradztwo i Szkolenia –  oferuje od roku 2003 usługi szkoleniowo-doradcze z zakresu systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności opartych na zasadach HACCP, dla wszystkich organizacji działających w branży rolno-spożywczej i paszowej.

Centrum HACCP to pierwsza specjalistyczna firma konsultingowa zatrudniająca kompetentnych ekspertów – praktyków, łączących wiedzę o systemach zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności z profesjonalizmem i doświadczeniem w dziedzinie technologii przemysłu rolno- spożywczego, a także pasją. Podstawą było doświadczenie zdobyte w latach 1997 – 1998 we współpracy z holenderską firmą konsultingowo-szkoleniową Agriment International BV w ramach projektu PHARE “Wsparcie dla przemysłu spożywczego w zapewnianiu bezpieczeństwa zdrowotnego oraz wysokiej jakości wytwarzanych produktów”.
W roku 2004 Centrum HACCP jako jedna z pierwszych firm w Polsce wdrażała wymagania dobrowolnego standardu GLOBALG.A.P. w polskim ogrodnictwie.

W roku 2015 Centrum HACCP poszerzyło swoją ofertę o moduł BHP. Dziedzina ta, zajmuje się bardzo szerokim obszarem obejmującym zagadnienia organizacyjne, prawne, techniczne, higieniczno-sanitarne, psychologiczne i etyczne. Szkolenia BHP organizujemy z założeniem praktycznego podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa pracownika i jego środowiska pracy.

Od roku 2019 Centrum HACCP poszerzyło swoją ofertę szkolenia o zagadnienie:  aktywności wody jako ważnego parametru stabilności i trwałości żywności. Ponadto firma proponuje doradztwo, ekspertyzy oraz opinie z zakresu technologii żywności dla technologów z przemysłu spożywczego i paszowego.

Centrum HACCP spełnia wszystkie wymagania stawiane w zakresie profesjonalizmu, odpowiedzialności, jakości pracy, etyki oraz zaufania. Do grona naszych klientów należy już ponad 1000 firm. Od początku swojej działalności firma Centrum HACCP uczestniczyła w bardzo wielu projektach różnych branż, m. in.: przetwórstwo owocowo-warzywne, zbożowe, cukrownicze, rybne, mięsne, produkcja cukiernicza, winiarska, piekarsko-ciastkarska, produkcja majonezów,  produkcja surowców rolnych, owoców, warzyw, ziół, ziemniaków, grzybów, roślin zbożowych, a także w gastronomii i turystyce oraz produkcja pasz dla zwierząt. Eksperci Centrum HACCP poprzez profesjonalne zrealizowanie projektów zdobyli zaufanie kontrahentów a jednocześnie sami wzbogacili swoją wiedzę w wielu branżach.

Bożenna Pałacha

Założycielka firmy Centrum HACCP Doradztwo i Szkolenia; (2003) ekspert, konsultant, szkoleniowiec, koordynator projektów, auditor, trener i doradca w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, inicjator rozwoju świadomości producentów żywności.

Magister inżynier technologii żywności, absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Technologii Żywności oraz Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, Pedagogiczne Studium Zawodowe.

Absolwent zaocznych studiów doktoranckich w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

Członek: