O nas

Start > O nas

Centrum HACCP

Centrum HACCP Doradztwo i Szkolenia – od roku 2003 oferuje usługi szkoleniowo-doradcze z zakresu systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności opartych na zasadach HACCP, dla przedsiębiorstw działających w branży rolno-spożywczej i paszowej.
Firma Centrum HACCP była prekursorem stworzenia specjalistycznej placówki szkoleniowo-doradczej zatrudniającej zespół kompetentnych ekspertów-praktyków, łączących wiedzę o systemach zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności z profesjonalizmem i doświadczeniem w dziedzinie technologii przemysłu rolno- spożywczego, a także pasją. Podstawą było doświadczenie zdobyte w latach 1997 – 1998 we współpracy z holenderską firmą konsultingowo-szkoleniową Agriment International BV w ramach projektu PHARE „Wsparcie dla przemysłu spożywczego w zapewnianiu bezpieczeństwa zdrowotnego oraz wysokiej jakości wytwarzanych produktów”. Eksperci zdobyli wówczas kwalifikacje trenerów, konsultantów i auditorów w zakresie systemu HACCP. Centrum HACCP jako jedna z pierwszych firm w Polsce wdrażała wymagania GLOBALG.A.P. w polskim ogrodnictwie.
Stąd stała i kompleksowa obsługa firm działających w branży rolno-spożywczej, poprzez dopasowanie projektów oraz programów szkoleń do ich oczekiwań i potrzeb. Zapewnienie indywidualnego podejścia i poszukiwanie właściwych rozwiązań dla klienta to budowanie relacji na wiele lat wspólnej pracy.

Centrum HACCP zajmuje wiodącą pozycję wśród firm oferujących usługi z systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności dla wszystkich organizacji należących do łańcucha żywnościowego. Spełniamy wszystkie wymagania stawiane w zakresie profesjonalizmu, odpowiedzialności, jakości pracy, etyki oraz zaufania. Do grona naszych klientów należy już ponad 1000 firm. Od początku swojej działalności firma Centrum HACCP uczestniczyła w wielu projektach, a eksperci wzbogacili swoją wiedzę w branżach: przetwórstwo owocowo-warzywne, zbożowe, cukrownicze, rybne, mięsne, produkcja cukiernicza, winiarska, piekarsko-ciastkarska, produkcja majonezów, produkcja pasz dla zwierząt i surowców rolnych, owoców, warzyw, ziół, ziemniaków, grzybów, roślin zbożowych, a także w gastronomii i turystyce. Na stałe współpracujemy z firmą szkoleniowo-doradczą Q-Point z Holandii.

W roku 2015 firma Centrum HACCP poszerzyła swoją ofertę o moduł BHP. Dziedzina ta, zajmuje się bardzo szerokim obszarem, obejmującym zagadnienia organizacyjne, prawne, techniczne, higieniczno-sanitarne, psychologiczne i etyczne.

Szkolenia BHP organizujemy z założeniem praktycznego podejścia do zdrowia pracownika i jego środowiska pracy.

Bożenna Pałacha

Założycielka firmy Centrum HACCP Doradztwo i Szkolenia; (2003) ekspert, konsultant, szkoleniowiec, koordynator projektów, auditor, trener i doradca w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, inicjator rozwoju świadomości producentów żywności.

Absolwentka Technikum Przetwórstwa Owocowo Warzywnego w Sandomierzu.

Absolwentka Pedagogicznego Studium Zawodowego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy.

Magister inżynier technologii żywności, absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Technologii Żywności.

Absolwent zaocznych studiów doktoranckich w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

Członek: