GMP+

GMP +

(Good Manufacturing Practice – Dobra Praktyka Produkcyjna z wdrożonym systemem HACCP)

System opracowany dla całego łańcucha paszowego, począwszy od produkcji surowców poprzez wytwarzanie pasz, obrót i łańcuch dystrybucji do ostatecznego klienta. System włącza również wymagania dla produkcji pasz dla zwierząt towarzyszących oraz wymagania jakie muszą spełniać laboratoria.

System jest bardzo rozbudowany i stanowi bogatą bazę informacji dotyczących łańcucha paszowego. Wszystkie wypracowane w ramach systemu dokumenty są dostępne na stronie www.gmpplus.org

Dostępne standardy:

Oferujemy:

Pomoc w przygotowaniu do certyfikacji oraz utrzymaniu i aktualizacji systemu, w tym: