IFS Logistic

Start > Systemy Jakości > IFS Logistic

IFS Logistic

Standard jest dedykowany dla firm zajmujących się usługowo transportem, magazynowaniem, dystrybucją, ładowaniem, rozładunkiem żywności, produktów nieżywnościowych oraz kosmetyków i artykułów gospodarstwa domowego. Dotyczy firm, w których istnieje fizyczny kontakt z opakowanymi produktami lub produktami luzem takimi jak tusze mięsne, syrop glukozowy, mleko, zboża. Dotyczy również usługowego zamrażania i rozmrażania produktów.

Przesłanką do opracowania standardu IFS Logistic było zapewnienie właściwych warunków w całym łańcuchu dostaw.

Standard stosuje się do wszystkich rodzajów transportu (drogowy, kolejowy, wodny, lotniczy), zarówno w temperaturze kontrolowanej jak i temperaturze otoczenia.

Obecnie obowiązuje wersja 2.2 standardu, która została wydana w grudniu 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.ifs-certification.com

Oferujemy:

Pomoc w przygotowaniu do certyfikacji oraz utrzymaniu i aktualizacji systemu, w tym: