GLOBALG.A.P. CoC

Start > GLOBALG.A.P. > GLOBALG.A.P. CoC

GLOBALG.A.P. CoC

(Chain of Custody – Łańcuch Kontroli nad produktem)

Certyfikacja CoC umożliwia firmie handlowej stosowanie oświadczenia, że oferowane produkty są certyfikowane zgodnie z GLOBALG.A.P.

Obejmuje cały łańcuch żywnościowy certyfikowany według GLOBALG.A.P. tj. produkcję roślinną, zwierzęcą, akwakulturę, a także produkcję pasz dla zwierząt.

Podstawowe wymagania CoC:

IDENTYFIKOWALNOŚĆ – każda firma jest zarejestrowana w bazie danych GLOBALG.A.P. i otrzymuje własny unikalny numer GGN lub CoC.

KONTROLA NA WEJŚCIU – każda certyfikowana firma sprawdza status certyfikacji zakupionych produktów oraz ważność certyfikatów GLOBALG.A.P.

ZNAKOWANIE – każda certyfikowana firma oznacza produkt swoim numerem CoC lub numerem GGN producenta oraz podaje status certyfikacji GLOBALG.A.P. na dokumentach sprzedaży.

Standard CoC jest dedykowany dla każdej firmy, która zajmuje się sortowaniem, konfekcjonowaniem, pakowaniem, handlem produktami certyfikowanymi wg GLOBALG.A.P. (firmy pakujące, firmy handlowe, brokerzy, hurtownie, firmy logistyczne, rzeźnie, centra handlu detalicznego itp.). https://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p./coc/

Oferujemy: