Audity

Start > Oferta > Audity

Audity

Oferujemy:

AUDITY SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

Audity prowadzone są przez doświadczonych auditorów wiodących. Każdy audit kończy się raportem, który jest przekazywany przedsiębiorcy w uprzednio uzgodnionej formie i terminie.